Статистики

Diabetes:M предоставя множество статистики под форма на диаграми, графики и таблици. Чрез тях можете да прегледате събраните данни във визуален формат, за да ги разберете по-добре.

Основни статистики

На началния екран на приложението има бутон Статистики, който ви води към този екран. Тук ще намерите вашите персонални данни и обобщена статистическа информация за период от 7/14/30/90 дни.

The summary sections displays the most important statistics which are calculated using the user’s settings and the data in the entries database.

Персонални данни

Тегло
Индекс на телесната маса (BMI) – базиран на теглото и височината ви, този индекс показва дали мерките ви са в нормални граници или сте с ниско или надвишено тегло.
Калориен минимум (BMR) – представлява количеството калории, които ви трябват за да поддържате теглото си, ако водите заседнал начин на живот.
Дневни калорийни нужди – обикновено имате нужда от повече калории на ден от Калорийният минимум. Стойността на дневните калорийни нужди е базирана на вашият Калориен минимум и ежедневните ви дейности.
Общо инсулин (TDD) – общата доза инсулин за деня, базирана на тегло и тип инсулин (бавно или бързодействащ)
Общо базален инсулин (TBD)
Въглехидратно число (I:C) – представлява колко грама въглехидрати се покриват от 1 единица инсулин. Базира се на тегло и тип инсулин (бавно или бързодействащ).
Инсулинова чувствителност – представлява колко ще бъде намалена кръвната захар при приемане на 1 единица инсулин. Базира се на тегло и тип инсулин (бавно или бързодействащ).

Осреднени статистики за период

Основни статистики
Брой записи – общият брой записи в дневника.
Средно измервания на ден – показва колко записа с измервания на кръвна захар се правят средно на ден.
Очакван HbA1c – Стойността на очакваният гликиран хемоглобин е базирана на записите с измервания на кръвна захар за последните 90 дни. Има нужда от минимум 9 въведени измервания, за изчисли приблизителната стойност на HbA1c.

Таблица с колони за измервания на кръвна захар за текущия ден и последните 7, 14, 30 и 90 дни групирани според стойностите на хипоглекимия, ниска, нормална, висока и хиперглекимия.
Таблица със средните измервания на кръвна захар за текущия ден и последните 7, 14, 30 и 90 дни. Допълнително са изведени най-ниските и най-високи стойности за конкретният период от време.
Таблица с въглехидрати и общо приет инсулин дневно за текущия ден и последните 7, 14, 30 и 90 дни. Допълнително показва съотношението между приема на болус и базален инсулин.
Таблица с тегло за текущия ден и последните 7, 14, 30 и 90 дни и промяната в периода.
Таблица със статистики за време на сън и данни за активности – ако сте включили „Smart Assistant”.
Таблица с изчислените стойности на LBGI и HBGI рисковите индекси, както и колко варира кръвната захар. За повече подробности вижте Индекси на Кръвната захар.

Други стаитистики

Diabetes:M предоставя няколко типа визуализация на данните, показващи различни променливи от вашата информация.

Графики – води към екран с графики показващи вашето състояние и приети медикаменти за определен период от време.
Диаграми – води към екран с множество подробни статистически диаграми и графики за определен период от време.
Справки – екран от който можете да генерирате справка с всички възможни графики, диаграми и друга информация в pdf/xls/html формат с прегледен дизайн.

Имате нужда от помощ?
Не се колебайте да се свържете с нас.

Това беше ли полезно?

Да Не
Казахте, че тази тема не Ви е била полезна ...
Можете ли да ни кажете защо? Благодарим!
Благодарим за вашето мнение.