Болус-съветникът на Diabetes:изчислява стандартен болус чрез следните две формули:

Болус инсулин

bolus = carbohydrates / I:C + correction

     

Корекция на кр. захар

correction = (glucose - target) / ISF

     

Правила за изчисление

Вижте по-долу, в Ограничения при корекциите спрямо тренда, как се калкулират trendGlucose и trendCorrection

glucose = glucose + trendGlucose

correction = correction + trendCorrection

IF glucose > target AND correction - IOB > 0 THEN 
     → correction = correction - IOB 

IF glucose > target AND correction - IOB <= 0 THEN 
     → correction = min(0, correction - IOBcorr) 

IF glucose <= target THEN 
     → correction = min(0, correction - IOBcorr)  

     

Корекции спрямо тренда

За повече информация посетете
A Simplified Approach Using Rate of Change Arrows to Adjust Insulin With Real-Time Continuous Glucose Monitoring
by David C. Klonoff MD, FACP, FRCPE, Fellow AIMBE, David Kerr, MD, FRCPE

trendGlucose = 30 min * selectedTrendPerMinute 

trendCorrection = trendGlucose / ISF

IF trendGlucose<0 THEN
     → trendCorrection = max(trendCorrection, correctionLimit)

IF trendGlucose>=0 THEN
     → trendCorrection = min(trendCorrection, correctionLimit)

!! trendCorrection is negative when the trend is down and positive when the trend is up

     

Стрелка на тренда Промяна в min (mmol/l) Максимална корекция (IU)
↓↓ < -0.167 -2
< -0.11 -1.5
< -0.06 -1
> +0.06 +1
> +0.11 +1.5
↑↑ > +0.167 +2

     

Корекции при физическа активност

exerciseBolusAdjustment = bolus * (1 - selectedExerciseAdjustmentInPercent / 100)

     

Корекции при болест

sicknessBolusAdjustment = bolus * (1 + selectedSicknessAdjustmentInPercent / 100)

     

Краен резултат

bolus = carbohydrates / I:C + correction + exerciseBolusAdjustment + sicknessBolusAdjustment

Имате нужда от помощ?
Не се колебайте да се свържете с нас.

Това беше ли полезно?

Да Не
Казахте, че тази тема не Ви е била полезна ...
Можете ли да ни кажете защо? Благодарим!
Благодарим за вашето мнение.