Темите, които търсихте, не са намерени.
Свързаните теми са изброени по-доло

Главно меню

Основни функции » Главно меню

Главното меню ви дава достъп до всички основни части на приложението: Diabetes:M Home – води към началния екран на приложението (описано…

Разширени функции

Разширени функции

Diabetes:M предоставя някои разширени възможности, които да помогнат с терапията на диабет. Bluetooth свързани устройства Непрекъснато проследяване на…

Статистика

Основни функции » Статистика

Статистики Diabetes:M предоставя множество статистики под форма на диаграми, графики и таблици. Чрез тях можете да прегледате събраните данни във…

Bluetooth устройства

Разширени функции » Bluetooth устройства

Diabetes:M може да получава автоматично данни от Bluetooth свързани глюкомери. Поддържани глюкомери: Contour® Next One Accu-Chek® Aviva Connect Accu-Chek® Guide Accu-Chek®…