Болус-съветникът на Diabetes:M извършва няколко проверки за сигурност, за да е сигурно, че въведените данни са валидни и няма да се предложи излишен болус. Има три типа проверки за сигурност, описани по-долу:

Проверка за Инсулинова чувствителност (ISF) и въглехидрано число (I:C)

Тази проверка подсигурява, че потребителят е въвел и двата коефициента или поне стойностите по подразбиране са били изчислени. Ако коефициентите на са били въведени ръчно, тогава стойностите по подразбиране се изчисляват като се използват правилата на 1800 и 500 формулите:

Total Daily Insulin (TDI) = Weight( in Pounds) / 4 or
Total Daily Insulin (TDI) = Weight (in Kilograms) * 0.55

ISF = 1800 / TDI
I:C = 500 / TDI

Когато теглото не е въведено и ISF и I:C не са въведени ръчно в Настройки, тогава се показва следното предупреждение и изчисленият болус е винаги 0:.

Излишен активен инсулин

Когато активният инсулин надвишава с 20% средния болус от последните 7 дни няма въведена кр. захар, тогава следното съобщение се показва:

Проверка за надвишаване на ограничението за болус

Ограничението за болус се изчислява автоматично по три различни начина, в зависимост от аличните данни и настройки.

Има данни за болус за 3 или повече дни от последните 7 дни
bolus_Limit = averageBolus7Days + 1.5*stdevBolus7Days + 0.5

Ако изчисления болус надвиши определения bolus_Limit, тогава следното предупреждение се показва:

Има данни за по-малко от 3 дни от последните дни
IF теглото и височината не са въведени THEN
  calorieDailyNeeds = 2000;
} ELSE {
  calorieDailyNeeds = BMR * 1.2  (коефициент за малка или никаква физическа активност)
}

carbLimit = 50% * calorieDailyNeeds / 4
protLimit = 20% * calorieDailyNeeds / 4
fatLimit = 30% * calorieDailyNeeds / 9

bolus_Limit = calcExtendedBolus(carbLimit/3, protLimit/3, fatLimit/3)

Ако изчисления болус надвиши определения bolus_Limit, тогава следното предупреждение се показва:

Имате нужда от помощ?
Не се колебайте да се свържете с нас.

Това беше ли полезно?

Да Не
Казахте, че тази тема не Ви е била полезна ...
Можете ли да ни кажете защо? Благодарим!
Благодарим за вашето мнение.