Чрез този екран имате възможност да генерирате различни справки и доклади за състоянието си, които специалистите могат да прегледат.

Видове справки

Амбулаторен глюкозен профил (AGP)

Амбулаторният глюкозен профил (AGP) е кратка справка за дневните измервания на кръвната захар на пациента. AGP предоставя както графични, така и количествени характеристики за промените на кръвната захар.

Анализ на шаблони

Това е анализ на данните от вашия дневник откриващ евентуални проблеми чрез предварително зададени шаблони. Сървърът на Diabetes:M се опитва да намери съвпадения на данните от последните 14 дни върху предварително зададени шаблони, както и колко често ежедневните данни съвпадат с тези шаблони. Системата предоставя всички намерени съвпадащи събития, както и евентуалните възможни причини за появяването на дадено събитие. Въпреки, че системата показва всички намерени съвпадения, най–важни са тези, които са се случили повече от 2–3 пъти.

Дневник

Справката от Дневника съдържа таблица, включваща всички записи за избрания период от време. Таблицата съдържа номер на запис, дата/час, кръвна захар (оцветени за ниска, висока, нормална), приети въглехидрати, инсулинови дози (включително базал и разширени болуси), други медикаменти, категория (преди/след закуска, обяд, вечеря и т.н.), бележки и допълнителна информация. Справката е полезна, ако искате да покажете лечението и приемите в детайли.

Дневник (съкратен)

Справка, която включва кръвна захар, въглехидрати, болус и базал в таблица, разделени за всеки част от всеки ден за избрания период.

Категория / Разпределение

Report which includes glucose, bolus and carbohydrates, grouped by category (breakfast, after breakfast, lunch, after lunch, etc.) for every day from the reporting period

Доклад

Детайлна справка, която включва графики и диаграми от наличните в приложението. Повечето от диаграмите могат да се конфигурират да показват различни периоди от време, включително и копия на диаграмите за повече от един времеви период. В този доклад може да включите почти всички графики и диаграми.

 • Разпределение по категория – включва в справката диаграмата за разпределение на кръвната захар според категориите за хранене за последните 7/14/30/90 дни или за конкретно избран период.
 • Наслагване по дни – включва в справката диаграмата за наслагване на кръвна захар по дни за последните 7/14/30/90 дни или за конкретно избран период.
 • Средни по време на хранене – включва в справката средните стойности на кръвна захар по време на хранене за 7/14/30/90 дни или за конкретно избран период.
 • Средни стойности на хранене – включва в справката графиката с минималните, максимални и средни стойности на кръвна захар според категориите за хранене за 7/14/30/90 дни или за конкретно избран период.
 • Инсулин дневно – включва в справката диаграмата за дневните стойности на приетия инсулин за 7/14/30/90 дни или за конкретно избран период.
 • Средни въглехидрати/инсулин по категории – включва в справката диаграмата със средни стойности на приети въглехидрати инсулин според в различните части от деня за 7/14/30/90 дни или за конкретно избран период.
 • Дневни данни за храните – включва в справката диаграмата с дневните данни за храните и калориите за 7/14/30/90 дни или за конкретно избран период.
 • Кръвна захар – включва в справката историята на всички проверки на кръвна захар за 7/14/30/90 дни или за конкретно избран период.
 • Тегло за избрания период – включва в справката графиката за тегло за последните 7/14/30/90 дни или за конкретно избран период.
 • Кръвно налягане и пулс – включва в справката графиката за кръвно налягане и пулс за последните 7/14/30/90 дни или за конкретно избран период.
 • Гликиран хемоглобин (HbA1c) – включва в справката графиката със история на гликиран хемоглобин за последните 2 години.
 • Холестерол – включва в справката графиката със история на холестерол за последните 2 години.
 • Области на инжектиране и информация за областите на тестване – включва в справката графиките за области на инжектиране и тестване.
 • Справка от анализ по шаблони – справка включваща всички данни от анализа на шаблони и всички открити повтарящи се проблеми за последните 14 дни, както и записите свързани с тях.

Справките могат да бъдат генерирани в различни формати (XLS, PDF, HTML) и могат да бъдат принтирани, споделени в някои приложения (Google Drive и други подобни), или да бъдат изпратени по email.

Примерни справки:

Имате нужда от помощ?
Не се колебайте да се свържете с нас.

Това беше ли полезно?

Да Не
Казахте, че тази тема не Ви е била полезна ...
Можете ли да ни кажете защо? Благодарим!
Благодарим за вашето мнение.