Главното меню ви дава достъп до всички основни части на приложението:

 • Diabetes:M Home – води към началния екран на приложението (описано по-горе).
 • Профил – показва профилната ви снимка и вашето име. При натискане води към екран, в който може да промените личната си информация.
 • Въвеждане – води към екрана за нов запис в дневника.
 • Болус-съветник – води към екран болус-съветник, където можете:
  - Да прогнозирате колко инсулин ви е нужен за покриването на определено количество въглехидрати/храна/напитка/ястие.
  - Да прогнозирате нужното увеличение/намаление на инсулин при болест/физическа активност.
  - Да прогнозирате разширен болус, нужен за храни които съдържат повече протеини/мазнини или ако приемате храна/напитка бавно за определен период от време.
 • Дневник – води към списък с вашите записи.
 • Храна – води към екран, който ви позволява да търсите/добавяте/анализирате храни, които приемате, както и да използвате Болус-съветника за изчисление на нужния инсулин за покриването на тези храни.
 • Графики – води към екран с графики показващи вашето състояние и приети медикаменти за определен период от време.
 • Диаграми – води към екран с множество подробни статистически диаграми и графики за определен период от време.
 • Справки – екран от който можете да генерирате справка с всички възможни графики, диаграми и друга информация в pdf/xls/html формат с прегледен дизайн.
 • Аларми – екран за управление на аларми.
 • Данни – екран за импорт/експорт на данни от различни източници, връзка към външни устройства, създаване на резервни копия и възстановяване на данни.
 • Настройки – управление на всички основни и допълнителни настройки в приложението.
 • Шаблони – функционалност която намира потенциални проблеми в терапията ви чрез анализ на въведените записи и данни от последните 14 дни, по критериите на предварително определени шаблони.
 • Smart Assistant – включване и управление на Smart Assistant. Вижте тази страница за повече информация: https://sites.google.com/view/diabetes-m-userguide/smart-assistant
 • Новини – екран с последните новини и статии от официалния блог на Diabetes:M
 • Лекар – екран за добавяне на код на вашият лекар, предоставящ му дистанционен достъп до вашите данни, включително дневник, графики и диаграми, справки и др.
 • Други връзки – дава ви достъп до допълнителна помощ, ръководство на потребителя, контакти, нашият уебсайт, социални мрежи и др.

Имате нужда от помощ?
Не се колебайте да се свържете с нас.

Това беше ли полезно?

Да Не
Казахте, че тази тема не Ви е била полезна ...
Можете ли да ни кажете защо? Благодарим!
Благодарим за вашето мнение.