Добре дошли! Благодарим ви че избрахте Diabetes:M.

Diabetes:M е една от най-всеобхватните платформи за управление на диабет в света. За да го разберете и използвате пълноценно, трябва първо да го опознаете добре.

Това ръководство ще ви помогне за започнете да ползвате приложението, както и ще ви даде задълбочена информация за конкретни възможности и опции.

Ако търсите конкретна функция или опция, моля погледнете в менюто със съдържание. Ако имате въпрос, моля първо проверете в нашата секция за често задавани въпроси.

Ако въпреки всичко не можете да намерите отговор, не се притеснявайте да се свържете с нас на: support@diabetes-m.com

Използвани символи и условни обозначения
Символите са необходими за привличане на вниманието на потребителя към важна информация в мястото, където те са разположени. Запомнете значението на символите. Проверявайте значението на същите всеки път, когато не сте уверени в тяхното значение.

Изображение Значение
Този символ показва, че преди използването на продукта е необходимо да се запознаете и да спазвате изискванията на инструкцията/ наръчника за потребителя
ВНИМАНИЕ! Обръща внимание на важна информация – направете справка с инструкциите в наръчника на потребителя!
Този символ показва кой е производителя (пускащия продукта/ медицинския софтуер) на пазара. Следва се от данни за името и адреса на производителя.
Този символ показва постигнатото и декларирано съответствие на продукта (медицинския софтуер) с изискванията на пазара на ЕС и европейското икономическо пространство

Имате нужда от помощ?
Не се колебайте да се свържете с нас.

Това беше ли полезно?

Да Не
Казахте, че тази тема не Ви е била полезна ...
Можете ли да ни кажете защо? Благодарим!
Благодарим за вашето мнение.