Тези графики представят действието на кривите на инсулина за период от време, калкулирани за 0.4 единици/кг или 30 единици за 75 кг. тегло. Тези графики са показани в екран Графика в приложението за всеки запис съдържащ данни за инсулин. Теглото се въвежда в Настройки > Лични > Тегло.

Intermediate-acting: NPH, Humulin N®, Novolin N®, Insulatard®, Protaphane®

Long-acting insulin glargine: Lantus®

Long-acting insulin detemir: Levemir®

Pre-mixed insulin aspart protamine suspension 50% (intermediate-acting) and insulin aspart 50% (rapid-acting): Novolog® 50/50

Pre-mixed insulin aspart protamine suspension 70% (intermediate-acting) and insulin aspart 30% (rapid-acting): Novolog® 70/30

Short-acting: Regular, Humulin R®, Novolin R®

Rapid-acting: Humalog®

Rapid-acting: Apidra®

Rapid-acting: Novolog®

Имате нужда от помощ?
Не се колебайте да се свържете с нас.

Това беше ли полезно?

Да Не
Казахте, че тази тема не Ви е била полезна ...
Можете ли да ни кажете защо? Благодарим!
Благодарим за вашето мнение.