Формат за импортиране/експортиране на данни (Опростен)
Diabetes:M дава възможност за импортиране на данни чрез опростен формат от CSV файл. Опростения формат във файла е следния:

Datetime;Glucose;Bolus;Basal;Carbs;Notes
2018-07-23 12:15;5.6;12;13;44;note1
2018-07-24 11:11;150;11;0;0;note2
2018-07-25 10:15;5.2;0;16;44;note3

Импорт/експорт формати за данни от дневника

Diabetes:M дава възможност да се използва и друг формат за експортиране и импортиране на данни от CSV файл.

Можете да свалите примерен файл отговарящ на формата от тук: https://cdn.manula.com/user/14415/docs/import-template-new.csv

Има някои особенности при използване на този файлов формат:

DateTime (времето) трябва да бъде във формат yyyy-mm-DD HH:mm:ss (година-месец-ден 24час:минути:секунди)

Glucose (кръвна захар) трябва да е в mmol/L

Weight (тегло) трябва да е в килограми

Бързия инсулин (болус) bolus_insulin_type трябва да отговаря на число от таблицата:

-1 None 0 Other 1 Humalog® 2 Novolog®
4 Novolin® R 5 Humulin® R 13 NovoRapid® 15 Actrapid®
17 Regular 23 Insuman® R 25 Gensulin R 27 Liprolog®
31 U-500 37 Afrezza™ 38 Fiasp®

Бавния инсулин (базал) basal_insulin_type трябва да отговаря на число от таблицата:

-1 None 0 Other 3 Apidra® 6 Lantus®
7 Novolin® N 8 Humulin® N 3 Apidra® 6 Lantus®
9 Levemir® 10 Novolog® 50/50 11 Novolog® 70/30 12 NovoRapid® 70/30
14 Insulatard® 16 NPH 18 Protaphane® 19 Novolog® 30/70
20 Novolin® 70/30 21 Tresiba® 22 Ryzodeg® 24 Insuman® N
26 Gensulin N 28 NovoMix® 30 29 NovoMix® 50 30 NovoMix® 70
32 Toujeo® 33 Humalog® Mix50/50™ 34 Humalog® Mix75/25™ 35 Mixtard® 30
36 Humulin® 70/30

Category (категория) трябва да отговаря на число от таблицата:

9 Fasting 0 Snack 1 Before breakfast 11 Breakfast
2 After breakfast 3 Before lunch 12 Lunch 4 After lunch
5 Before dinner 13 Dinner 6 After dinner 10 Before bed
7 Night 14 Before exercise 15 After exercise 8 Other

Exercise_index (индекс на тренировка) трябва да отговаря на число от таблицата:

-1 Select exercise 0 None 1 Other 2 Aerobics
3 Australian football 4 Backcountry skiing 5 Badminton 6 Baseball
7 Basketball 8 Beach volleyball 9 Biathlon 10 Biking
11 Boxing 12 Calisthenics 13 Circuit training 14 Cricket
15 Cross-country skiing 16 Cross skating 17 Curling 18 Dancing
19 Diving 20 Downhill skiing 21 Elliptical 22 Ergometer
23 Fencing 24 Fitness 25 Fitness walking 26 Football
27 Frisbee 28 Gardening 29 Golf 30 Gymnastics
31 Handball 32 Handcycling 33 Hiking 34 Hockey
35 Horseback riding 36 Housework 37 Ice skating 38 Indoor skating
39 Indoor volleyball 40 Inline skating 41 Jogging 42 Jumping rope
43 Kayaking 44 Kettlebell 45 Kickboxing 46 Kite skiing
47 Kitesurfing 48 Martial arts 49 Meditating 50 Mixed martial arts
51 Mountain biking 52 Nordic walking 53 Open water swimming 54 P90x
55 Paddle boarding 56 Paragliding 57 Pilates 58 Polo
59 Pool Swimming 60 Racquetball 61 Road biking 62 Rock climbing
63 Roller skiing 64 Rowing 65 Rowing machine 66 Rugby
67 Running 68 Sailing 69 Sand running 70 Scuba diving
71 Skateboarding 72 Skating 73 Skiing 74 Sledding
75 Snowboarding 76 Snowmobiling 77 Snowshoeing 78 Soccer
79 Softball 80 Spinning 81 Squash 82 Stair climbing
83 Stair climbing machine 84 Stationary biking 85 Strength training 86 Surfing
87 Swimming 88 Table tennis 89 Team sport 90 Tennis
91 Treadmill 92 Treadmill running 93 Treadmill walking 94 Utility biking
95 Volleyball 96 Wakeboarding 97 Walking 98 Water polo
99 Weight lifting 100 Wheelchair 101 Windsurfing 102 Wrestling
103 Yoga 104 Zumba

Формат на Medications (медикаментите):

[{""medication_id"":0,""name"":""Metformin"",""dose"":""1"",
""dose_unit"":""mg"",""user_id"":0,""default_quantity"":1.0,""quantity_unit"":""ml"",
""deleted"":false,""last_modified"":0,""input_id"":0,""quantity"":1.0}]"

Можете да свалите работещ шаблон от тази страница, който можете да редактирате спрямо вашите данни. За да видите и редактирате данните, можете да отворите файла в текстов редактор.

Стар формат за импортиране на данни (все още се поддържа, можете да свалите шаблон от тази страница)

Можете да свалите примерен файл от тук:
https://cdn.manula.com/user/14415/docs/import-template.csv

Има някои особенности при използване на този файлов формат:

“\t” е символ за Tab, “\n” е символ за нов ред.

DateTime (времето) трябва да бъде във формат (ден.месец.година 24час:минути:секунди)

Glucose (кръвна захар) трябва да е в mmol/L

Weight (тегло) трябва да е в килограми

Бързият инсулин (болус) – BolusInsulin трябва да е дума от таблицата (символа ® може да се пропусне):

Humalog® Novolog® Apidra® Novolin R®
Humulin R® NovoRapid®

Бавният инсулин (базал) – BasalInsulin трябва да е дума от таблицата (символа ® може да се пропусне):

Novolin N® Humulin N® Lantus® Levemir®
Novolog® 50/50 Novolog® 70/30 NovoRapid® 70/30

Категорията Category трябва да е дума от таблицата:

Snack Before breakfast After breakfast Before lunch
After lunch Before dinner After dinner Night
Other Fasting glucose

Физ. активност Exercise трябва да е текст от таблицата:

Fitness Leisurely walking Walking fast Jogging
Running Swimming Dancing Roller skating
Bicycling Golf Softball Badminton
Football Basketball Volleyball Frisbee
Skiing Boxing Tennis Table tennis
Martial arts Rock-climbing Wrestling Hiking
Garden/Yard work

Формат на медикаментите (Medications)

[pills]x [medication name] ([dose])|[pills]x [medication name] ([dose])|[pills]x [medication name] ([dose])|...|
[pills]x [medication name] ([dose])

Пример:
02x Metformin (500mg)|01x Actos (15mg)

Пример:

Total Records\t2
No\tDateTime\tGlucose\tCarbs\tBasalValue\tBolusValue\tBasalInsulin\t
BolusInsulin\tNotes\tCategory\tWeight\tCarbRatio\tSensitivity\tMedications\t
WeightEntry\tHbA1c\tSystolic\tDiastolic\tPulse\tExercise\tDuration\tComment
0\t28.06.2013 11:54:49\t2.0\t20\t8.0\t6.0\tLantus®\tHumalog®\tnote1\t
After breakfast\t81.0\t11.0\t2.0\t02x Metformin (500mg)|01x Actos (15mg)1\t
28.06.2013 08:51:39\t5.0\t10\t12.0\t11.0\tLantus®\tHumalog®\tnote2\t
Before breakfast\t81.0\t11.0\t2.0\t02x Metformin (500mg)\t83.0\t6.9\t130\t80\t
75\tJogging\t60\tearly morning 

Можете да свалите работещ шаблон от тук, в който да попълните вашите данни и да импортирате в приложението. За да отворите файла използвайте текстов редактор.

Свали шаблона за импортиране от тук:
https://cdn.manula.com/user/14415/docs/import-template.csv

Формат за импортиране/експортиране на храни
Най-лесният начин за импортиране на храни в Diabetes:M е да използвате шаблона от тази страница в който да добавите нужните ви храни. Имайте впредвид следните неща при редактиране на шаблона:

  • No column трябва да се увеличава с 1 за всеки нов ред
  • Total records на първия ред трябва да съответства на броя на храните във файла
  • ID колоната трябва да е с уникални стойности (увеличавайте стойността в ID колоната с 1 за всеки нов ред)
  • Date колоната съдържа дата + час в “timestamp” формат и трябва да е с уникална стойност. Можете да конвертирате вашите дати през този сайт http://www.epochconverter.com/. Или да използвате датата от предния ред увеличена с 1
  • Категориите на храните се определят от индекси. Списъка с индекси е следния |#00.Beans and Legumes|#01.Beverages|#02.Breads and Cereals|#03.Cheese, Milk and Dairy |#04.Deserts|#05.Eggs|#06.Fast Food|#07.Fruits |#08.Nuts and Seeds|#09.Pasta, Rice and Noodles|#10.Salads|#11.Sauces, Spices and Spreads |#12.Snacks|#13.Soups|#14.Vegetables|#15.Meat |#16.Fish and Seafood|#17.Other|#18.User Added Food

Колоните за които трябва да се погрижите да са в правилен формат са оцветени. Можете да свалите шаблона от тук:
https://cdn.manula.com/user/14415/docs/mydiabetes-food-export-201612301630.xls

Имате нужда от помощ?
Не се колебайте да се свържете с нас.

Това беше ли полезно?

Да Не
Казахте, че тази тема не Ви е била полезна ...
Можете ли да ни кажете защо? Благодарим!
Благодарим за вашето мнение.