Началният екран предоставя най-важната информация за потребителя.

Най-горната секция на всеки екран (не само началният) включва най-използваните бутони в приложението:

 • Меню – включен на повечето екрани в приложението. При натискане отваря основното меню отстрани на екрана.
 • Заглавието на настоящия екран.
 • Икона за помпа (ако сте посочили терапия с инсулинова помпа) – при натискане отваря настройките за темп на базала и ви дава възможност да изберете от предварително въведените възможности.
 • Икона за аларми – при натискане води до екран за управление на аларми.

Следващата секция ви показва текущата статистика и тенденцията за последните 7 дни. При натискане на този ред ще ви отведе то екран Диаграми.

 • Първата информация от ляво надясно е последната проверка на кръвна захар и категория. Оцветена е различно, в зависимост от стойността.
 • Следващата диаграма (външен кръг) показва тенденцията за последните 7 дни със средните нива на кръвна захар, оцветени според долна/горна/нормална граници на целевата кръвна захар.
 • Вътрешният кръг показва приблизителният Гликиран хемоглобин (HbA1c) според средните нива на записите на кръвна захар през последните 3 месеца. Точността на това изчисление се увеличава значително при по-чести проверки през съответния период).
 • Последната информация от реда показва вашият активен инсулин към момента (ако сте посочили инсулинова терапия)

Ако сте включили CGM функция като NFC сканиране на сензор, под секцията с последни данни ще се появи допълнителна графика проследяваща нивата според данните от активния сензор. За повече информация вижте точка 5 – CGM функции. https://sites.google.com/view/diabetes-m-userguide/cgm-features

Следващата секция показва различни съобщения и предупреждения за текущото ви състояние. Можете да натиснете съобщението, което ще ви отведе към екран с допълнителна информация и други предупреждения. Вижте възможните съобщения по-долу, под секцията статистика.

Секцията за навигация ви дава бърз достъп до най-често използваните функции на приложението – Нов запис, Дневник и Болус-съветник/Храни (в зависимост от посочения тип диабет)

Бутонът „Статистики“ ще ви отведе до екран с подробни данни за последните няколко дни/месеци.

Накрая на екрана са последните и най-важни общи статистики:

 • Въглехидрати, калории за деня
 • Последни инсулинови инжекции
 • Последен тест за гликиран хемоглобин (HbA1c)
 • Последни проверки на холестерол, кръвно налягане
 • Последно приети медикаменти

Имате нужда от помощ?
Не се колебайте да се свържете с нас.

Това беше ли полезно?

Да Не
Казахте, че тази тема не Ви е била полезна ...
Можете ли да ни кажете защо? Благодарим!
Благодарим за вашето мнение.