Глюкозен профил

Глюкозният профил (AGP) е диаграма с която се интерпретират оделите на дневната кр. захар и инсулин. AGP диаграмата предлага графично изобразяванае на модела на кръвната захар, насложени от няколко дни върху 24 часов интервал. Диаграмата показва 10%-90% и 25%-75% перцентилите и 50% линия на медианата на всички записи на кръвна захар за избрания интервал в рамките на 24 часа. Това помага да се види по-лесно в кои часове кръвната захар варира най-много.
Повече информация относно интерпретирането на графиката може да се намери в статията "AGP Core Curriculum – AGP Clinical Academy" by Prof. Roger Mazze and Dr. Iain Cranston на https://static1.squarespace.com/static/5a4cf19e51a5840a334adcfd/t/5a8b45ae71c10b58453cf148/1519076808390/AGP+Core+Curriculum+02-2018.pdf

Наслагване по часове

Тази графика показва разпределението на всички записи на кръвна захар за избрания интервал в рамките на 24 часа. Това помага да откриете за кои часове нямате достатъчно информация. Обикновено всички проверки на кръвна захар са скупчени около часовете за хранене, но е добре да знаете какви са стойностите на кръвната захар през целия ден. Можете също така да откриете повтарящи се високи/ниски нива на захар в определени часове от деня.

Седмично наслагване

Тази графика показва разпределението на всички записи на кръвна захар за избрания интервал в рамките на седмицата. Това може да ви помогне да намерите странни резултати от проверка на кръвна захар по ден. Може например да откриете, че в определен ден от седмицата имате по-високи/ниски нива на кръвна захар и да използвате тази информация за да откриете определени действия, които водят до този резултат.

За всеки ден, осреднените стойности са изчислени за първата и втората част от деня – от 00:00 до 12:00 и до 12:01 до 23:59.

Кръвна захар за избрания времеви интервал

Тази графика показва историята на всички проверки на кръвна захар за избрания интервал от време. Средните стойности са изчислени на база ден. Можете да разберете как някои събития влияят върху управлението на вашият диабет. Ако например сте били на почивка за няколко дни, можете да видите средните стойности за тези дни тук.

Средни стойности преди и след хранене

Тази графика показва минималните, максимални и средни стойности на кръвна захар според категориите за хранене. Тази информация може да ви помогне да откриете дали има твърде големи отклонения в кръвната захар в рамките на деня. Възможно е да имате добри средни нива на кръвна захар, но ако има твърде големи вариации, това не е добър знак за контрола на вашия диабет.

Имате нужда от помощ?
Не се колебайте да се свържете с нас.

Това беше ли полезно?

Да Не
Казахте, че тази тема не Ви е била полезна ...
Можете ли да ни кажете защо? Благодарим!
Благодарим за вашето мнение.