Разширеният болус се поддържа от инсулиновите помпи и това е количество инсулин, което се инжектира в продължение на зададен период от време. При терапия с инсулинови писалки, Болус-съветникът на Diabetes:M разделя предложеният разширен болус и той може да се прилага дори в тези случаи.

Алгоритъмът, който се използва в Diabetes:M, е описан в подробности в научната публикация
Bolus Calculator with Nutrition Database Software, a New Concept of Prandial Insulin Programming for Pump Users
by Ewa Pańkowska M.D., Ph.D., Marlena Błazik, M.D.
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/193229681000400310

Спрямо правилата в тази публикация, Diabetes:M извършва следните изчисления:

CU = carbohydrates / 10
FPU = (proteins * 4 + fats * 9) / 100
IRFactor = 10 / I:C

IF CU + FPU = 0 THEN
     → CUperc = 0

IF CU + FPU > 0 THEN
     → CUperc = CU / (CU + FPU)

CU_FPU_correction = NBSBCorrection / 100

bolusNormal = 0.0
IF CU_perc >= 0.2 AND CU_perc <= 0.8 THEN
     → bolusNormal = CU * IRFactor * (1 - CU_FPU_correction)

IF CU_perc > 0.8 THEN
     → bolusNormal = CU * IRFactor

bolusExtended = 0.0
IF FPU >= 1 AND CU_perc < 0.2 THEN
     → bolusExtended = FPU * IRFactor

IF FPU >= 1 AND CU_perc >= 0.2 AND CU_perc <= 0.8 THEN
     → bolusExtended = FPU * IRFactor * (1 + CU_FPU_correction)

IF FPU<1 THEN
     → duration = 0

IF CU_perc > 0.8 THEN
     → duration = 0 hours

IF FPU >= 1 AND FPU < 2 THEN
     → duration = 3 hours

IF FPU >= 2 AND FPU < 3 THEN
     → duration = 4 hours

IF FPU >= 3 AND FPU < 4 THEN
     → duration = 5 hours

IF FPU >= 4 THEN
     → duration = 8 hours

     

Крайна калкулация

bolusStandard = bolusNormal + correction + exerciseBolusAdjustment + sicknessBolusAdjustment

bolusStandard трябва да бъде инжектиран веднага
bolusExtended трябва да бъде инжектиран в продължение на duration часа.

total bolus = bolusStandard + bolusExtended

Имате нужда от помощ?
Не се колебайте да се свържете с нас.

Това беше ли полезно?

Да Не
Казахте, че тази тема не Ви е била полезна ...
Можете ли да ни кажете защо? Благодарим!
Благодарим за вашето мнение.