Можете да редактирате следните данни в своя профил:

  • Email – в случай, че промените своя имейл, ще получите код за потвърждение.
  • Парола – необходимо е да въведете текущата парола и след това новата парола
  • Отметка за двуфакторна автентикация – можете да активирате или деактивирате тази опция
  • Първо име и фамилия
  • Пол
  • Тип диабет
  • Дата на раждане
  • Държава
  • Отметка за профил на домашен любимец
  • Отметка за получаване на email съобщения

След като промените необходимите полета натиснете бутона „Запис“, за да потвърдите.

Имате нужда от помощ?
Не се колебайте да се свържете с нас.

Това беше ли полезно?

Да Не
Казахте, че тази тема не Ви е била полезна ...
Можете ли да ни кажете защо? Благодарим!
Благодарим за вашето мнение.