Активиране на функциите

Diabetes:M може да получава данни от сензори по следния начин:

 • Използвайки Bluetooth предавател – Diabetes:M може да получава данни от Miao Miao и Blucon на Ambrosia. Това са малки предаватели, които се поставят над сензора и предават данни към телефона всеки 5 минути.

Bluetooth предавател

Тази функция е достъпна само за потребители с платен абонаментен план

Може да добавите Miao Miao или Blucon/Nightrider като Bluetooth устройство. Пуснете търсене за Bluetooth устройство от Данни > Устройства, изберете предавател и въведете парола/код, ако е нужно. Предавателят ще се появи в списъка с добавените устройства в зелено и ще започне на предава данни.

Табло за непрекъснато проследяване

Когато тази функция на приложението е активирана, специална секция ще се появи в началният екран на приложението. Трябва да знаете няколко неща а нея.

 • Тя показва няколко хоризонтални линии и зелена зона. Тези линии представляват вашите целеви нива на кръвна захар, конфигурирани в Настройки.
 • Вертикалните линии с мерни единици за време под тях, показват избраният времеви период.
 • Оцветената линия в графиката показва калибрираните измервания на кръвна захар, оцветени в съответните цветове спрямо настройките за вашите целеви нива.
 • Сивата линия, която може да се появи над/под оцветената линия, показва суровите (некалибрирани) стойности идващи от сензора. Ако няма направени калибрации или суровите стойности са почти еднакви с калибрираните, тази линия няма да е видима, тъй като ще се намира под оцветената линия.
 • Статусът на сензора е показан над графиката. При наличие на предавател, неговият статус също е показан там. Например, ако батерията на предавателя е изтощена, това ще бъде показано на същото място.
 • В дясно от графиката е показано последното измерване, както и тенденцията. Измерването е оцветено спрямо нивото на кръвна захар. Ако цветът е сив, това означава, че от преди повече от 5 минути.

Настройки на непрекъснато проследяване

Натискане върху графиката за непрекъснато проследяване ще ви отведе в настройките за нея. Тук може да кофигурирате следните параметри:

 • Интервал на записите в дневника – Diabetes:M не запазва всички записи от непрекъснатото проследяване в дневник. Този интервал посочва на колко време да се записват измерванията от сензорите. Ако е настроен на 15 минути, тогава измерване от сензора ще се записва на всеки 15 минути.
 • Показване на съобщения от непрекъснато проследяване – Ако тази опция е избрана, всеки път когато ново измерване е получено, приложението ще изпраща известие за със стойността на измерването и тенденцията на кръвната захар. Това може да бъде много полезно, ако телефонът ви стои на бюрото и можете да видите последното измерване без да отваряте приложението. Тези съобщения могат да бъдат показвани и на умни и фитнес гривни, както и умни часовници, ако софтуера им позволява получаването на известия от други приложения.
 • Направи известията за непрекъснато проследяване важни – тази опция ще фиксира известието за непрекъснато проследяване така, че да показва стойността на последното измерване на кръвна захар. Известието ще се обновява на всеки 5 минути, но лампата за известия на телефона няма да светне и екранът няма да се включи. Известията ще продължат да се изпращат до гривни/часовници на всеки 5 минути.
 • Аларма за предвещаване на висока/ниска кръвна захар – приложението може да алармира, ако нивата на кръвната ви захар минат над 11 mmol/L или под 4 mmol/L.
 • Активиране на аларма за „Липса на скорошни данни“ – ще активира аларма, ако няма пристигнало измерване от предавател за последните 20 минути.
 • Интервал на показване – това ще промени интервала от време за който се показват измервания в графиката.
 • Показване на точки за калибрация – точките на калибрация ще се показват като червени кръстове в графиката. Ако тази опция е деактивирана, те ще бъдат скрити.

Калибрация на непрекъснато проследяване

Понякога данните идващи от сензора не са много точни. Затова Diabetes:M поддържа калибрации. Всеки запис на ръчно въведено измерване, което НЕ Е маркирано като „приблизително“ или „от сензор“, се смята за калибрация.

След 20-25 минути, червен кръст ще се появи на графиката за непрекъснато проследяване, показващо калибрацията. Има няколко важни бележки относно калибрациите:

 • Калибрациите трябва да са направени при стабилни нива на кръвна захар – калибрациите работят по-добре когато настоящото ниво на кръвна захар е стабилно. Например поне 2 часа след хранене и когато няма корекции за последните 2 часа.
 • Добре е да направите поне 1 калибрация при нормално ниво на кръвната захар и 1 при високо ниво – високите нива обикновено не се измерват много точно от сензорите и е добре да имате 1 калибрация, когато нивото на кръвната ви захар е по-високо.
 • Добавяйте калибрации поне веднъж на 2-3 дни – нашите калибрации са актуални в продължение на около 3 дни, затова е добре да правите контролни измервания поне веднъж на 2-3 дни за по-добри резултати.
 • Настройката „Използване на калибрация“ трябва да е активирана – за да виждате калибрирани стойности вместо сурови такива, тази настойка трябва да бъде активирана.

Имате нужда от помощ?
Не се колебайте да се свържете с нас.

Това беше ли полезно?

Да Не
Казахте, че тази тема не Ви е била полезна ...
Можете ли да ни кажете защо? Благодарим!
Благодарим за вашето мнение.