Болус-съветникът на Diabetes:M се използва за изчисляване на количеството инсулин, нужно на тялото за да покрие определен тип храна. Трябва да премерите храната си и да знаете нейните хранителни стойности, както и да измерите своето ниво на кръвна захар, за да конфигурирате тези настройки за правилна работа на Болус-съветника във вашия случай.


Основното действие на Болус-съветникът е да изчисли колко инсулин е нужен на вашето тяло за да покрие конкретно хранене. Той може също така да изчисли разширен болус, ако вашето ястие съдържа повече мазнини/протеини, да направи корекция за физическа активност и/или болест.

В навигационната лента на екрана ще откриете следните икони:

  • – Запазва текущите изчисления в настоящия запис или в нов запис, ако няма предварително избран такъв.
  • – Изчиства всички полета
  • – Сменя екрана с този за избор на храна.

За да изчислите нужната доза инсулин, Болус-съветникът има нужда от въвеждане на следните данни:

  • Изчисляване на нужният инсулин за конкретно хранене – може да въведете въглехидратите за храненето или да изберете храна чрез иконата за екран „Храни“. Калкулацията на дозата е базирана на вашето тегло, инсулинова чувствителност, въглехидратно число, текуща кръвна захар и текущ активен инсулин. След въвеждане на въглехидрати/храна и текущо ниво на кръвна захар, Калкулаторът ще ви покаже нужната доза инсулин в най-горното сиво поле. Ще ви покаже също така вашият активен инсулин в момента, както и други детайли (виж по-долу).
  • Ползване на разширен болус – Болус-съветникът може да изчисли разширен болус, ако приемате храна високо съдържание на протеини и мазнини. Може да включите разширения болус чрез натискане на сивото поле с неговото име. Ако вече сте избрали храна от екран „Храни“, съответните полета за протеини/мазнини/калории ще бъдат автоматично попълнени. Ако не, може да ги попълните ръчно или да направите корекция при нужда. След като разширения болус бъде включен, Болус-съветникът ще покаже в най-горното сиво поле как болусът е разделен и за какъв период (това може да бъде конфигурирано в екрана за „Въвеждане на нов запис“, след записване на изчисленията.
  • Ако сте избрали терапия с многократни дневни инжекции, Болус-съветникът ще ви позволи да изберете на колко инжекции да разделите разширения болус и след колко време да бъде приложена първата инжекция. Тези полета са скрити, ако сте избрали терапия на инсулинова помпа.


  • Корекция спрямо Промяна на кр. захар – ако използвате сензор или друг CGM вие може да използвате бутоните за промяна на кр. захар, за да зададете текущата скорост на промяна показвана от вашия CGM. По този начин, в зависимост от промяната на кръвната захар, Калкулаторът ще вземе в предвид промяната и ще изчисли по-голям или по-малък болус.
  • Корекция за физическа активност – често когато сте физически активни се налага да намалите дозата инсулин която приемате. Болус-съветникът може да пресметне тази корекция, когато включите опцията „Физическа активност“. Може да въведете вида активност, продължителност и нужният процент за корекция. Когато имате повишена физическа активност рялото може да има нужда от по-малко инсулин или медикаменти за да се справи с приема на въглехидрати. Тези стойности са различни за всеки човек, затова трябва да измерите нивата на кръвната си захар когато спортувате или имате друга физическа активност, за да знаете как те влияят на вашата кръвна захар. Може да се наложи да приемете допълнителни въглехидрати, за да поддържате нивата на кръвна захар по време или след тези активности.
  • Корекция при болест – обикновено когато човек е болен, има нужда от повече инсулин. Болус-съветникът може да добави корекция за вашият изчислен инсулин в случай, че сте болни. Изберете опцията за корекция при болест и въведете нужната корекция за да увеличите изчислената доза инсулин. Този процент е различен за всеки човек, затова трябва да следите нивата на кръвна захар внимателно, когато сте болни, за да можете да настроите корекцията правилно.

За още инормация как работи Болус-съветникът, вижте секция 9.1 Как работи Болус-съветникът

Имате нужда от помощ?
Не се колебайте да се свържете с нас.

Това беше ли полезно?

Да Не
Казахте, че тази тема не Ви е била полезна ...
Можете ли да ни кажете защо? Благодарим!
Благодарим за вашето мнение.