Общи понятия

Коефициенти

ISF – Инсулинова чувствителност
I:C – Въглехидратно число

Активен инсулин

IOB = IOBcarb + IOBcorr + RemainingExtendedInsulin – Общ активен инсулин
IOBcarb – активен инсулин от въглехидрати
IOBcorr – активен инсулин от корекции
RemainingExtendedInsulin – оставащо количество от разширения болус

Изчисляването на IOB е базирано на кривите показани в секция 9.2 Активен инсулин.:https://guide.diabetes-m.com/mobile/bg/topic/active-insulin.

Алгоритъмът за разделяне на IOB на IOBcarb и IOBcorr е:

→ IOBcarb = 0
→ IOBcorr = 0

FOR за всички записи от последните 8 часа DO
  → Изчисли *bolusPercent* от времето на записа до сегашното време, 
   спрямо кривата на избраното време на действие на инсулина

	IF записът има въглехидрати THEN
     → carbBolusIOB = min(bolus, carbohydrates/I:C) * bolusPercent
     → corrBolusIOB = bolus * bolusPercent - carbBolusIOB

  IF записът няма въглехидрати THEN
     → carbBolusIOB = 0
     → corrBolusIOB = bolus * bolusPercent

  → extendedInsulinIOB = 0

  IF записът има разширен болус THEN
    → Изчисли *extendedInsulinIOB* спрямо продължителността и текущото време

  → IOBcarb = IOBcarb + carbBolusIOB + extendedInsulinIOB
  → IOBcorr = IOBcorr + corrBolusIOB
END

→ IOB = IOBcarb + IOBcorr

Остатъчният разширен инсулин НЕ СЕ ДОБАВЯ, когато Diabetes:M показва активния инсулин на Основния екран и в резултата на Болус-съветника така, че активния инсулин в тези екрани е реалната стойност на активния инсулин.

Имате нужда от помощ?
Не се колебайте да се свържете с нас.

Това беше ли полезно?

Да Не
Казахте, че тази тема не Ви е била полезна ...
Можете ли да ни кажете защо? Благодарим!
Благодарим за вашето мнение.