Индексите на кр. захар (BGI) са индикатори за вероятността от хипо- и хипергликемия.

За калкулирането на BGI, моля прочетете Risk Analysis of Blood Glucose Data: A Quantitative Approach to Optimizing the Control of Insulin Dependent Diabetes by Boris P. Kovatchev, Martin Straume, Daniel J. Cox, and Leon S. Farhy

Обикновено, колкото по-отдалечени са индексите на кр. захар (BGI) от нормалната зона, толкова по-висок е рискът от ниска или висока кр. захар.

  • Индекс за ниска кр. захар (LBGI) показва вероятността за хипогликемия.
  • Индекс за висока кр. захар (HBGI) показва вероятността за хипергликемия.
  • Варирането на кр. захар* е важна мярка, защото тя дава допълнителна информация относно стойностите на HbA1c. HbA1c се изчислява спрямо средната стойност на кр. захар за последните 3-4 месеца, но добри стойности на HbA1c могат да се получат и в резултат на редуването на много ниски и много високи стойности на кр. захар, което голямо вариране трябва да се избягва на всяка цена. За индикатор на варирането на кр. захар, в Diabetes:M е избрано стандартното отклонение за избрания период, умножено по 2.

Границите при варирането на кр. захар са следните:

σ = Стандартно отклонение на измерванията на кр. захар x1, x2, …, xN където

GLHypo ‒ Хипогликемия
GLLow ‒ Ниска кр. захар
GLHigh ‒ Висока кр. захар
GLHyper ‒ Хипергликемия

Имате нужда от помощ?
Не се колебайте да се свържете с нас.

Това беше ли полезно?

Да Не
Казахте, че тази тема не Ви е била полезна ...
Можете ли да ни кажете защо? Благодарим!
Благодарим за вашето мнение.