Метаболичен контрол

Тази диаграма показва вариациите и средните стойности на кръвна захар по дни. Тя ви показва ако кръвната захар варира твърде много и дали дневните ви нива са в норма. В най-добрия случай, повечето точки (измервания) трябва да са във вътрешния кръг.

Ако повечето измервания са във вътрешния кръг, това означава, че кръвната ви захар е била стабилна и не е варирала твърде много.

Инсулинова чувствителност / Въглехидратно число

Тази таблица показва изчислените въглехидратно число и инсулинова чувствителност, базирани на въведената информация през избрания период.

Diabetes:M се опитва да открие тенденции в данните които сте въвели и чрез тях да изчисли някакво съотношение на инсулинова чувствителност и въглехидратно число. Ако имате въведени достатъчно и коректни данни, тези изчислени стойности след анализа би трябвало да са близки до вашите стойности на инсулинова чувствителност и въглехидратно число.

Легенда

  1. Черта на инсулинова чувствителност (синьо)
  2. Въглехидратно число (оранжево)
  3. Средни стойности изчислени за часа (над чертите)
  4. Брой успешни изчисления за часа. Средните стойности за часа се изчисляват използвайки тези данни (в скобите). В описанието в дъното на таблицата може да видите средните нива на тези стойности, базирани на всички успешни изчисления.

Основни изчисления:

За да се изчисли успешно въглехидратното число, трябва да има налични измерване на кръвна захар, инсулинова доза и записани приети въглехидрати, а също така и поне едно измерване на кръвна захар през втория, третия или четвъртия час след първото измерване.

За да се изчисли инсулиновата чувствителност трябва да има налични измерване на кръвна захар под или над целевите стойности и приета доза инсулин, но БЕЗ приети въглехидрати. Трябва да има поне едно измерване на кръвна захар през третия, четвъртия или петия час след първото измерване.

Имате нужда от помощ?
Не се колебайте да се свържете с нас.

Това беше ли полезно?

Да Не
Казахте, че тази тема не Ви е била полезна ...
Можете ли да ни кажете защо? Благодарим!
Благодарим за вашето мнение.